Objavljeno: 10.08.11
Poker stove
 
Ukoliko shvaćate poker imalo ozbiljno ovo je program koji morate imati. Najbolje od svega je da je potpuno besplatan. Možete ga skinuti na www.pokerstove.com.

Ovako izgleda glavno sučelje pokerstove-a:

PokerStove glavno sučelje

Za početak kliknite na ikonu koja glasi „Player 1" i ovdje možete unesti svoj hand na 2 načina. Jedan način prikazuje svih 52 karata ( sa svim bojama). U drugome, ako kliknete „preflop" možete unositi svaku početnu kombinaciju. Ovdje su prikazane sve kombinacije ruku, boja te postotak raspona ruku koji koristite. Handove možete odabrati tako da sa klikom miša odaberete pojedinačni hand ili ukoliko želite ubrzati postupak možete odabrati opcije „All, Any Suited, Any Broadway, Any Pair". Također ispod navedenih opcija nalaze se sve kombinacije boja.

Pokerstove primjer

Uzmimo za primjer hand „KQo" . Tu je mogućih 12 kombinacija boja. Dok u handu „KQs" samo 4. Također sa tipkom „Clear" očistite svaki uneseni ili selektirani iznos.

Ispod tablice handova nalazi se slider te mali prozor u kojem je naveden postotak odabranih raspona ruku.
Probajte upisati recimo 20 %. To će vam prikazati u tebeli ruke čiji je raspon 20%. Kliknite „OK". To vas vraća u početni izbornik i sada pored „Player 1" možete vidjeti odabran raspon ruku. Iako postoji mnogo poker kalkulatora, češće ćete protivnika stavljati na raspon ruku, a ne točnu ruku i tu poker stove dolazi u igru.

Kada odabirete ruke za „Player 2", možete to učiniti jednim od 2 već navedena načina ili možete i jednostavno upisati određenu ruku. Probajte upisati „KhQs". To je naravno Kralj(herc) i Dama(pik) prema odogovarajućim oznakama: h(hearts/herc/srce) , s(spade/pik), d(diamonds/karo), c(clubs/tref).

Nakon što ste uveli odgovarajući hand imate i mogućnost da odaberete „dead cards" te „board". Dakle već podijeljene karte ili karte na flopu , turnu i riveru. Za sada nećemo odabrati ništa, te samo kliknite na „Evaluate". To će vam dati rezultat koji je prikazan kao „Equity". Za detaljnije rezultate možete pogledati prozor pod nazivom „Output".

Ukoliko želite u kalkulaciju uključiti više igrača jednostavno jednom od navedenih metoda odaberete hand ili raspon handova za tog igrača te opet kliknete „Evaluate".

Nadam se da vam je ovo pomoglo u korištenju poker stove aplikacije.

Video tutorial: