Tema: Intervju sa Jaredom Tendlerom, autorom knjige The Mental Game of Poker

Zadnji popravljao zamorano11 (05-03-2012 17:41:09)

"Dikod uđe, dikod ne uđe" - Mate Baturina