Tema: Stud Hi/Lo big pot

U zadnje vrijeme dosta eksperimentiram s limit igrama, i čini se da mi to bolje odgovara tongue

Imam zasad jedno 20 dolara plusa u 0.10/0.20 Stud Hi/Lo imao bi i više da nije bilo ovog handa hmm

Pretpostavljam da su 3rd, 4th i 5th street standard... jesam li trebao usporiti na 6th i 7th budući da se nisam poboljšao i ostao na trisu?

Poker Stars $0.10/$0.20 Limit Stud Hi/Lo $0.02 Ante - 8 players - View hand 754670
The Official DeucesCracked.com Hand History Converter

3rd Street: (1.6 SB)
Seat 1:         xx xx Qhttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif____Seat 1 folds
Hero:         Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif___Hero calls___Hero raises___Hero caps!
Seat 3:         xx xx Qhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif____Seat 3 folds
Seat 4:         xx xx Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 4 calls____Seat 4 calls____Seat 4 calls
Seat 5:         xx xx 7http://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 5 completes____Seat 5 3-bets____Seat 5 calls
Seat 6:         xx xx 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif____Seat 6 brings in for $0.05____Seat 6 calls____Seat 6 calls____Seat 6 calls
Seat 7:         xx xx 9http://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 7 folds
Seat 8:         xx xx 9http://static.deucescracked.com/images/diamond.gif____Seat 8 folds

4th Street: (17.6 SB) (4 players)
Hero:         Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif___Hero raises
Seat 4:         xx xx Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/club.gif____Seat 4 checks____Seat 4 calls
Seat 5:         xx xx 7http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif____Seat 5 checks____Seat 5 calls
Seat 6:         xx xx 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif 4http://static.deucescracked.com/images/heart.gif____Seat 6 bets____Seat 6 calls

5th Street: (12.8 BB) (4 players)
Hero:         Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 2http://static.deucescracked.com/images/spade.gif___Hero raises
Seat 4:         xx xx Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif____Seat 4 checks____Seat 4 calls
Seat 5:         xx xx 7http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 8http://static.deucescracked.com/images/diamond.gif____Seat 5 checks____Seat 5 calls
Seat 6:         xx xx 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif 4http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 6 bets____Seat 6 calls

6th Street: (20.8 BB) (4 players)
Hero:         Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 2http://static.deucescracked.com/images/spade.gif 8http://static.deucescracked.com/images/spade.gif___Hero raises___Hero caps!
Seat 4:         xx xx Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif 4http://static.deucescracked.com/images/club.gif____Seat 4 checks____Seat 4 calls____Seat 4 calls
Seat 5:         xx xx 7http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 8http://static.deucescracked.com/images/diamond.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 5 checks____Seat 5 calls____Seat 5 calls
Seat 6:         xx xx 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif 4http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif____Seat 6 bets____Seat 6 3-bets____Seat 6 calls

7th Street: (36.8 BB) (4 players)
Hero:         Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 2http://static.deucescracked.com/images/spade.gif 8http://static.deucescracked.com/images/spade.gif 9http://static.deucescracked.com/images/heart.gif___Hero raises___Hero caps!
Seat 4:         xx xx Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif 4http://static.deucescracked.com/images/club.gif xx____Seat 4 checks____Seat 4 calls____Seat 4 calls
Seat 5:         xx xx 7http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 8http://static.deucescracked.com/images/diamond.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif xx____Seat 5 checks____Seat 5 folds
Seat 6:         xx xx 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif 4http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif xx____Seat 6 bets____Seat 6 3-bets____Seat 6 calls

Final Pot: 48.8 BB
Hero shows Ahttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Ahttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif Jhttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif 2http://static.deucescracked.com/images/spade.gif 8http://static.deucescracked.com/images/spade.gif 9http://static.deucescracked.com/images/heart.gif (HI: three of a kind, Aces)
Seat 4 mucks 3http://static.deucescracked.com/images/club.gif 3http://static.deucescracked.com/images/heart.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Thttp://static.deucescracked.com/images/club.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/heart.gif 4http://static.deucescracked.com/images/club.gif 5http://static.deucescracked.com/images/spade.gif
Seat 6 shows 2http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/club.gif 4http://static.deucescracked.com/images/heart.gif 6http://static.deucescracked.com/images/spade.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/spade.gif Khttp://static.deucescracked.com/images/diamond.gif (HI: a full house, Sixes full of Kings)
Seat 6 wins 47.8 BB
(Rake: $0.20)

Just admitting you are a fish is a big step forward!
00

Re: Stud Hi/Lo big pot

Ufff bedara

Online poker spašava živote.
00