20 omaha hu?

od Rexonja

23 Galfond Challenge

od kresok